Menu

Hvilken type løber er du?

Når jeg skal vurdere hvilken type træning der er aktuel for en løber er det vigtigt at se på hvilken typer løber der er i spil. Jeg foretrækker nedenstående kategorisering, men er helt bevidst om at den kategorisering IKKE er sort og hvid, men har en stor gråzone i overgangen fra den ene kategori til en anden kategori.

Sæsonløberen

Løberen der træner meget "on and off". Skal kunne se et mål med træningen og dette mål skal ikke have en lang tidshorisont. Målene kan være meget forskellige og indsatsen er typisk meget koncentreret og fokuseret. Går fra næsten nul træning til fuld kapacitet i træningen, det er enten eller....

Træningen skal op i gear med det samme, med de risici der ligger i dette. Det betyder at planlægning, sammensætningen af træningen er ekstrem vigtig. Der skal fokuseres på variation i træningen og på at få en rimelig mængde ind med det samme. Løberen skal kunne se at det mål han/hun har sat sig er opnåeligt inden for en relativ kort tidshorisont. Det er derfor vigtigt at få afstemt forventninger/mål med det opnåelige.

Den stabile løber

Det er løberen hvor løb er blevet en del af hverdagen, ikke på den måde at løberen sætter alt andet til side for at kunne opfylde sin træningsdosis. Løberen tilpasser træningen til de praktisk muligheder, MEN har sat grænser for sin træningsindsats. Det gælder både antal træningspas pr. uge og træningtiden pr. træningspas.

Denne løbertype fokuserer meget på den enkelte træningsdag og på hvordan træningen giver vigtige det sus af tilfredsstillelse og efterfølgende velbehag. Det er løberen der også føler at det er vigtig at holde sig i en rimelig god fysisk form.

Træningen kan/skal her planlægges over længere tidsperioder og der er ikke altid et mål med træningen i forhold til at teste sig selv. Træningen er rimelig stabil hele året rundt og der skal ikke være de store variationer i træningen og der må godt i forhold til indsatsen være en god træningsmængde. Generelt befinder løberen sig godt ved at have en fast skabelon i træningen. Når der kommer et attraktivt mål/konkurrence er løberen villig til en ekstra indsats i en tidsbegrænset periode.

Den dedikerede løber

Det er løberen der gerne vil optimere sine konkurrencemæssige resultater og er villig til at yde den indsats der skal til, med de begrænsninger det praktiske liv nu en gang sætter. Det er løberen der kan/vil arbejde langsigtet mod et mål og er motiveret for at yde en stor indsats frem mod målet.

Udfordringen er at få løberen til at acceptere at træningen IKKE kun er et spørgsmål om mængde eller intensitet, men at det er sammensætningen af træningen der skal i fokus. Der skal arbejdes ud fra vedkommendes styrker og muligheder. Det der giver resultatet er den rigtige sammensætningen af træningselementerne.

Det kan være en stor udfordring at få løberen til at acceptere at træningen IKKE kun kan måles på mængden over tid, men at det er effekten af det enkelte træningspas der skal være afstemt med målet.

Eliteløberen

Her taler vi om løberen der har talentet til at gå hele vejen mod toppen i Danmark og måske også internationalt. Her skal talentet være til stede, men her skal også være viljen til at yde den nødvendige indsats og at gøre løb til en meget vigtig del af ens liv og hverdag. Her vil det være nødvendigt med en skarp prioritering af træningen og konkurrencerne. Det kræver at løberen accepterer at det er en langsigtet indsats. Det kræver at løberen når modgangen kommer stadig har så klart et mål at løberen ved det kun er et midlertidigt tilbageslag der skal håndteres med omtanke.

Her taler vi om den ultimative træning, hvor alle midler og muligheder kommer i spil. Skal det lykkes bliver planlægningen af træningen, viljen og evnen, til at gå nye veje det vigtigste. Det kan måske klarest siges med ordene "du kommer aldrig foran, hvis du hele tiden går i de andres fodsport".

 

 

 

Skrevet af Karl-Åge Søltoft den 12:00

0 Kommentarer :

Kommentar

Forfattere

Seneste kommentarer

Arkiv

Marathoneksperten
Solution by BRND ® - All Rights Reserved ©2011-2013